Echipa
Resurse umane
Sistemul de instruire, formare şi perfecţionare asigură, pentru toţi angajaţii, adoptarea comportamentului sigur din punctul de vedere al securităţii muncii, asumarea conştientă şi voluntară a respectării cerinţelor referitoare la calitate si siguranţa alimentului, implicarea în rezolvarea problemelor legate de prevenirea a apariţiei neconformităţilor.
Membrii organizaţiei, mai ales cei care efectuează activităţi ce influenţează calitatea si siguranţa alimentului, sunt competenţi din punct de vedere al studiilor, instruirii, abilităţilor şi al experienţei.
S.C. FRIGOSTAR S.R.L asigură un mediu de lucru cu o influenţă pozitivă asupra motivaţiei, satisfacţiei şi performanţelor angajaţilor, concurând astfel la creşterea performanţelor serviciilor sale.
Conducerea S.C. FRIGOSTAR S.R.L. identifică şi asigură competenţele necesare desfăşurării optime a proceselor din interiorul organizaţiei, pentru toţi membrii acesteia având ca obiectiv principal însuşirea cunoştinţelor, formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi aptitudinilor necesare pentru:
- respectarea condiţiilor de igienă şi a regulilor de bună practică în industria alimentară;
- prestarea de servicii de calitate, competitive;
- ridicarea nivelului de pregătire profesională;
- pregătirea salariatului în vederea promovării pe scară ierarhică;
- asimilarea de către întreg personalul a concepţiilor moderne privind tehnicile utilizate pentru asigurarea calităţii si siguranţei alimentului;
- asigurarea mobilităţii salariaţilor, atunci când este cerut.
- cunoaşterea legislaţiei în vigoare aplicabilă în cadrul organizaţiei;
Mediu de lucru
Membrii organizaţiei sunt conştienţi de relevanţa şi importanţa activităţilor proprii, si care pot influenţa calitatea serviciilor şi/sau inocuitatea produselor alimentare depozitate.