Servicii
S.C. FRIGOSTAR S.R.L. este concretizarea unui marketing flexibil adaptat necesităţilor cele mai variate ale clienţilor săi.
Oferta noastră se adresează afacerilor în domeniul Depozitării. Distribuţiei şi comercializări produselor alimentare refrigerate şi/sau congelate de origine animală sau non animală.
Oferta spatii depozitare
Generozitatea spaţiilorşi
Flexibilitate pentru ofertele de închiriere.
Vă stau la dispoziţie
Spaţii de:
200 tone-refrigerare/ congelare. închiriate individual
80 tone-refrigerare/ congelare. închiriate individual
BONUS-BIROURI FACTURARE GRATUITE
- Locuri de parcare-gratuit.
Spaţii comune-refrigerare sau congelare
Depozitarea produselor refrigerate şi sau congelate în condiţii de securitate şi tarifare avantajoasă la „palet”. cu gestiune separată.
Fara alte costuri
Energia electrică, apa potabilă, încălzirea, climatizarea, curăţenia, igienizarea consumabilele şi dezinfecţia, dezinsecţiea şi deratizarea- depozitelor, birourilor, căilor de acces, grupurile sanitare, confortul şi întreţinerea spaţiilor sunt asigurate prin servicii externalizate – asigurate de SC FRIGOSTAR SRL-GRATUIT
Oferta de asistenţă:
- Încărcare descărcare mecanizată a produselor alimentare- asigurate de SC FRIGOSTAR SRL-GRATUIT.
- Marketing şi management pentru siguranţa alimentelor la cele mai înalte standarde de calitate Sistem de management certificat conform standardelor de calitate SR EN ISO 9001:2008 şi SR EN ISO 22000:2005; certificat în anul 2007 şi recertificat în anul 2010 de către All CERT SYSTEMS- ORGANISM DE CERTIFICARE valabil până la 09.09.2013 asigurate de SC FRIGOSTAR SRL-GRATUIT.
- sprijin tehnic, logistic, asistenţă în domeniul legislaţiei siguranţei alimentelor - asigurate de SC FRIGOSTAR SRL-GRATUIT.