Despre noi
S.C. FRIGOSTAR S.R.L. este o societate competenta, operativa, integra, deschisa, orientata către client, având ca domeniu de activitate: prestarea de servicii de frig/logistice pentru firme terţe si comercializarea de produse alimentare, respectiv închirierea de spaţii birouri-logistică şi spaţii frigorifice la standarde europene, autorizate pentru activităţi de import export şi respectiv comerţ pe teritoriul comunităţii europene cu produse de origine animală sau non animală congelate şi sau refrigerate.
Este o investiţie de capital 100% românesc, creata în anul-2007, reprezentativă la nivel naţional pentru zona de activitate în domeniul depozitării-distribuţiei şi comercializării de produse alimentare la cele mai înalte standarde de siguranţă şi calitate.
Renumele partenerilor consacraţi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul organizaţiei noastre, longevitatea colaborărilor cu aceştia sunt confirmarea certă a reprezentativităţii, a mediului de afaceri deschis către parteneri şi nu în ultimul rând ale exigenţelor şi ale aplicării cerinţelor celor mai competente autorizări şi a celor mai performante standarde de calitate a managementului resurselor.